Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Oddział dla Dzieci MBP w Żarach obejmuje swoją działalnością wszystkich członków rodziny. Szczególną troską otoczył najmłodszych mieszkańców miasta, starając się by kontakt z książką i biblioteką nastąpił jak najwcześniej. Rozbudzanie zamiłowań czytelniczych, to długotrwały i złożony proces, na którego skuteczność wpływa skoordynowana działalność wszystkich szczebli edukacji i wychowania dziecka. Biblioteka dla dzieci jest ważnym elementem edukacji czytelniczej. Przystosowany do potrzeb, zainteresowań i wieku dziecka księgozbiór, fachowa obsługa i życzliwe przyjęcie na pewno wpływają pozytywnie na ten proces. Pierwszy kontakt z placówką biblioteczną najczęściej następuje dopiero wtedy, kiedy dziecko wstępuje w szeregi przedszkolaków lub w młodszym wieku szkolnym. Bardzo pomocne w edukacji czytelniczej najmłodszych mieszkańców miasta są lekcje biblioteczne nazywane również spotkaniami w bibliotece. Tematyka (szeroka i zróżnicowana) ustalana jest z nauczycielami-bibliotekarzami z żarskich placówek oświatowych. Dużą popularnością cieszy się akcja Całe Żary Czytają Dzieciom, w której znani obywatele naszego miasta spotykają się z najmłodszymi żaranami i czytają im książki swojego dzieciństwa.

Na prace z młodym czytelnikiem składa się również szereg form popularyzacji książki i czytelnictwa. Należą do nich spotkania autorskie z pisarzami, konkursy czytelnicze, wystawy, zorganizowane wycieczki do biblioteki, współpraca z mediami w celu promowania dokonań Oddziału dla Dzieci oraz wszelkiego typu zajęcia z młodymi ludźmi podczas ferii i wakacji. Największym zainteresowaniem cieszą się te zajęcia, które skłaniają dziecko do twórczej aktywności zarówno w zakresie znajomości literatury jak i umiejętności plastycznych. Dzieci chętnie biorą udział w konkursach, ponieważ są one okazją do sprawdzenia własnych możliwości oraz zaspakajają naturalną potrzebę rywalizacji. Dlatego zainteresowanie nimi jest zawsze bardzo duże bez względu na to, czy konkurs ma zasięg regionalny, czy też ogólnopolski.

Spotkania z autorami książek dla dzieci cieszą się również dużym zainteresowaniem. Dają one dziecku możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą twórcy i jego dziełami. W Oddziale dla Dzieci MBP w Żarach gościli już m.in. Wanda Chotomska, Emilia Waśniowska, Joanna Papuzińska, Dorota Terakowska, Grzegorz Kasdepke, Ewa Chotomska, Marta Fox.

Formą popularyzacji czytelnictwa są również różnego typu wystawy. Do najciekawszych ekspozycji książek zaliczyć można wypożyczone z biblioteki w Oświęcimiu książki japońskie i izraelskie. Fiknijmy koziołka, to tytuł ekspozycji, której inicjatorką była nieżyjąca już pisarka Emilia Waśniowska. Składała się ona z uwspółcześnionej wizji Koziołka Matołka widzianego oczyma znanych pisarzy i ilustratorów książki dla dzieci. Dzięki uprzejmości pani Emilii mieszkańcy Żar mogli obejrzeć wystawę w Oddziale dla Dzieci. Ciekawą inicjatywą jest również Galeria Kolebka. W okresie ferii zimowych i wakacji w bibliotece spotykają się najmłodsi czytelnicy po to, aby w atmosferze zabawy spędzić czas wolny od zajęć w szkole. Jest to również okazja do wzięcia udziału w różnego typu konkursach, zajęciach plastycznych i dramatycznych oraz do posłuchania bajek czytanych przez bibliotekarza. W ten sposób te z dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje mogą kreatywnie spędzić czas w mieście.

Konieczność popularyzacji książki i czytelnictwa jest wymogiem współczesnego świata zdominowanego przez dużo łatwiejsze w odbiorze środki przekazu. Nasz księgozbiór jest stale aktualizowany i wzbogacany o nowości wydawnicze i uzupełnienia znanych i popularnych serii. Pięknie wydane bajki i baśnie, literatura młodzieżowa na każdy temat, księgozbiór podręczny dostępny dla każdego, co jeszcze możemy dla was zrobić?