Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Sztuka może być dla artysty środkiem wyrazu otaczającej go rzeczywistości lub odzwierciedleniem przeżyć wewnętrznych, stanu jego ducha. Dla dziecka możliwość badania, odkrywania i wyrażania stosunku do świata w postaci twórczej aktywności powinno być przede wszystkim dobrą zabawą. Spontaniczność twórczości dziecięcej połączona z wcześniej rozpoczętą edukacja estetyczną daje niekiedy niewymierne efekty w postaci niezwykłej wrażliwości. Będzie ona przejawiać się w stosunku młodego człowieka do sztuki tj. aktywnym w niej uczestnictwie jej właściwym odbiorze, a także umiejętności jej tworzenia. Właściwa pielęgnacja wrażliwości dziecka może dać również bardziej wymierne efekty w postaci dbałości o dobra publiczne, otaczanie się rzeczami pięknymi i nietuzinkowymi. To wszystko zapewnia młodemu człowiekowi złożony proces wychowania przez sztukę i dla sztuki.

W takim nurcie powstała w roku 2003 Galeria Kolebka działająca przy Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach. Prezentowane w niej są, różnorodne przykłady twórczej aktywności dzieci i młodzieży oraz warte zaprezentowania pasje i zainteresowania. Idea Galerii nie ma na celu bezpośredniej popularyzacji książki i czytelnictwa, czego można by się było spodziewać po działalności bibliotecznej. Ale jest to próba promocji biblioteki jako miejsca przyjaznego dziecku, a bibliotekarzy jako ludzi, których interesuje nie tylko problematyka wzrostu czytelnictwa dziecięcego, ale także indywidualne predyspozycje i oczekiwania naszych dzieci nawet te, nie mające żadnego związku z książką. Pragnieniem naszym było stworzenie miejsca, w którym każdy młody człowiek mógłby podzielić się z innymi wartościowym pomysłem na twórczość.

Do chwili obecnej w Galerii odbyło się pięćdziesiąt ekspozycji. Kilka z nich to wystawy prac plastycznych indywidualnych i grupowych twórców. Angeliki Marii Tomczyk - dziewczynki, która w piękny sposób portretuje otaczająca ją rzeczywistość i ludzi. Łukasza Koblańskiego, chłopca obdarzonego niezwykłą, jak na jego wiek, spostrzegawczością, tworzącego komiksy na bazie reportaży telewizyjnych na przykład o wypadkach drogowych, Karoliny Król uczennicy SP Nr 1 malującej swoje ukochane konie, grafikę grupy działającej przy tej szkole, pod nazwą Szkolna Galeria Grafiki *1*, a także prace plastyczne wykonane przez młodzież ze Społecznej Szkoły Specjalnej. Cztery z naszych prezentacji dotyczyły twórczości literackiej, a głównie wierszy. Były to ekspozycje: Katarzyny Gielicz uczennicy Gimnazjum Nr 1, Milany Białek i Moniki Janiszewskiej uczennic Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Bartosza Szychowskiego ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Lubsku. Kiedy powstawała Galeria nawet nie przypuszczaliśmy, że w naszym mieście jest tak wiele młodych osób pasjonujących się tworzeniem poezji.

Prezentacje takie zwykle łączy się z montażami słowno- muzycznymi przygotowywanymi przez nauczycieli i uczniów szkoły, do której uczęszcza twórca. Za każdym razem, kiedy zgłasza się do nas młody poeta podziwiamy jego otwartość i odwagę, których wymaga dzielenie się, tą bardzo intymną dziedziną ludzkiej twórczości. Dużym powodzeniem wśród odwiedzających wystawy grup, cieszą się zbiory hobbystyczne. Galeria prezentowała już dużą kolekcję skał i minerałów Bartosza Maciejewskiego, a także ekspozycję zbiorów czwórki dzieci ze SP Nr 5 i działającego w niej Klubu Hobbystów.

Nie byłoby Galerii gdyby nie postawy nauczycieli i wychowawców, którzy wyławiają ze szkolnej społeczności dzieci uzdolnione. Nie jest łatwo w natłoku obowiązków, wykroczyć poza ramy programów, po to, by podkreślić indywidualność uzdolnionego ucznia. Do takich nauczycieli należą między innymi; pan Andrzej Woźniak nauczyciel sztuki ze SP Nr 1 czy panie Grażyna Kamińska i Izabela Dziędzioła ze świetlicy szkolnej SP nr 5, Zofia Zawiślak z ZSEiO w Lubsku. Sam fakt prezentacji twórczości młodych nie jest rzeczą nadzwyczajną. W dzisiejszych czasach docenia się jej wagę w procesie wychowania. Niezwykłość Galerii Kolebka polega na tym, że cały tok przygotowania wystaw traktuje się bardzo poważnie, przy czym dziecko, które jest bohaterem pokazu współtworzy niemalże każdy jego element.

Przygotowując ekspozycję rozmawiamy, o każdej pracy poznając w ten sposób cały proces tworzenia. Pozwalamy dziecku odczuć wyjątkowość tego procesu. Poznajemy jego zainteresowania i marzenia. Do każdej wystawy przygotowujemy katalog, plakat, indywidualną oprawę plastyczną wnikającą z rozmów z dzieckiem. Na uroczyste otwarcie zapraszamy osoby mu bliskie: rodzinę, przyjaciół, kolegów i koleżanki z klasy. Do grona zaproszonych należą również przedstawiciele szkoły, mediów i władz miasta. To wszystko sprawia, że przez krótka chwilę bohater ekspozycji staje się postacią najważniejszą dla sporego grona osób. Mamy nadzieję, że Galeria Kolebka jest przykładem, takiej dobrze wykorzystywanej wrażliwości dziecka i to stanowi o jej wyjątkowości.

Do grudnia 2018 r. w Galerii Kolebka odbyło się 50 prezentacji.