Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2023

Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach i Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary zapraszają bibliotekarzy ze wszystkich rodzajów bibliotek do uczestnictwa w Przeglądzie Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2023. Przegląd odbędzie się pod patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Celem Przeglądu jest prezentacja sylwetek bibliotekarzy posiadających osiągnięcia w twórczości artystycznej i literackiej oraz posiadających zamiłowania kolekcjonerskie. Planowany Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2023. 18. Wystawa Krajowa jest kontynuacją wcześniejszych wystaw, w których początkowo swoje talenty prezentowali bibliotekarze lubuscy, a z biegiem lat swoją twórczość zaczęli przedstawiać bibliotekarze z dalszych części kraju.

Wernisaż 18. Wystawy i spotkanie uczestników Przeglądu będzie miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach. Spotkanie to odbędzie się w maju br. podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Otwarcie wystawy to również sposobność do spotkania bibliotekarzy oraz integracja naszego środowiska i użytkowników bibliotek.

ZASADY UCZESTNICTWA

Po raz kolejny zapraszamy bibliotekarzy do publicznego zaprezentowania swojego dorobku twórczego na Przeglądzie Pasji Twórczych Bibliotekarzy   2023. 18.Wystawa Krajowa. Celem przeglądu jest ukazanie bogatszego obrazu środowiska bibliotekarzy. W codziennych kontaktach z mieszkańcami, dajemy się poznać głównie poprzez krótkie, aczkolwiek bardzo kompetentne kontakty wokół książki i w roli animatorów kultury. Przeglądem pragniemy wyeksponować prywatne realizacje twórcze naszej grupy zawodowej. Dlatego też, proponujemy bibliotekarzom i czytelnikom możliwość pełniejszego kontaktu inspirowanego dokonaniami twórczymi.

Wystawa nie jest konkursem.

Zasady organizacyjne: na wystawę proponujemy dostarczać dorobek twórczy, nie prezentowany wcześniej na wystawie Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy, w następujących kategoriach:

           A. KATEGORIE TWÓRCZE:

 1. Twórczość literacka – utwory drukowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach.
 2. Twórczość publicystyczna i naukowa, opublikowana w wydawnictwach zwartych i czasopismach (oryginały lub kopie zachowujące wygląd oryginału) oraz w postaci projektów, prezentacji, itp.
 3. Twórczość plastyczna i dziedzin pokrewnych:
  a) malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba,
  b) tkactwo artystyczne,
  c) rękodzieło artystyczne i użytkowe,
  d) modelarstwo w wielu dziedzinach,
  e) fotografia i film, w tym dokumentacja uprawianych form teatralnych,
  f) edytorstwo książek i czasopism.
 4. Kolekcjonerstwo tradycyjne, sztuki i inne, merytorycznie opracowane do ekspozycji.
 5. Muzyka – możliwość krótkiego koncertu podczas wernisażu wystawy lub odtworzenie przesłanych utworów.

  B. Uczestnik składając prace do przeglądu akceptuje niniejsze warunki, oraz:
  - wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i upubliczniania wizerunku w celu przygotowania wystawy oraz użycia ich w materiałach promocyjnych na wszystkich polach eksploatacji,
  -
  wyraża zgodę bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy i innych materiałach reklamowych i promocyjnych.

  Zgodę potwierdzi własnoręcznym podpisem na oświadczeniu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

  C. Charakter ekspozycji zależny jest od nadesłanych eksponatów. Możliwości ekspozycyjne: tablice płaskie, gabloty, ekspozycja przestrzenna, projekcje filmu, odtworzenie utworów muzycznych.
              
  Terminy - kontakty
 1. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela kol. Krzysztof Cymach – Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach.
 2. Dane kontaktowe:
  Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach,  ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary, tel.  68 374 37 36 wew. 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Eksponaty przyjmowane będą do dnia 29 kwietnia 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach, ze spisem oraz opracowaniem pozwalającym wykonać opisy ekspozycyjne. Prosimy dołączyć krótki biogram twórczo – zawodowy (maksymalnie jedna strona A4, czcionką min. 12 pt.), dane adresowe uczestnika (adres do korespondencji, e-mail i nr telefonu), konieczne do udzielania informacji, mile widziane zdjęcie uczestnika.
 4. Otwarcie wystawy planowane jest w Tygodniu Bibliotek 2023 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach. Termin otwarcia Wystawy podamy do 5 maja 2023 r.
 5. Oferujemy możliwość wypożyczenia ekspozycji i pokazania w innych bibliotekach. Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 6. Informacje organizacyjne uczestnicy otrzymają e-mailem oraz znajdą na stronie www.mbp.zary.pl.
 7. Uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom dokumentujący udział w Przeglądzie.
 8. Zwrot eksponatów – zależnie od prezentowania wystawy w innych bibliotekach – najpóźniej do końca grudnia 2023 r. Dbajmy o właściwe zapakowanie przesyłanych prac, aby zapobiec ich uszkodzeniu.