Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Grafika zawiera napis: O Laur Dziewina oraz głowę konia ze skrzydłami.

Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
Klub Literacki Związku Literatów Polskich w Żarach


zapraszają do udziału

w XV edycji Konkursu Literackiego
„O Laur Dziewina” 2022


REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY: Miejska Biblioteka Publiczna Żary - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Dwukropek” w Żarach - Klub Literacki ZLP O/Zielona Góra w Żarach
Patronat: Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze

II. CELE KONKURSU
- odkrywanie i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich oraz ich upowszechnianie,
- inspirowanie twórczości literackiej i popularyzowanie autorów,
- promowanie Żar i żarskiego środowiska literackiego.

III. WARUNKI KONKURSU
W konkursie mogą wziąć udział osoby nie będące członkami związków twórczych, które w chwili nadesłania utworów ukończyły minimum 17 lat.
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie tekstów literackich o dowolnej tematyce,
w jednej lub obu kategoriach:
a. poezja – zestaw trzech do pięciu wierszy;
b. proza – nowela, opowiadanie, opowieść; o objętości do 6 stron znormalizowanego wydruku komputerowego.*)
2. Nadesłane prace nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, zgodą na publikację utworów i zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.
3. Prace konkursowe należy nadsyłać w 3 wydrukowanych egzemplarzach, z dołączonym nośnikiem elektronicznym w postaci pendrive’a ( format zapisu: .doc lub .docx), informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie lub przez e-mail.
4. Prace muszą być podpisane godłem (pseudonim werbalny), do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku dane: imię i nazwisko autora, datę urodzenia, dokładny adres, (jeżeli jest, to także adres e-mail) i numer telefonu.
5. Przesyłki adresować:

Miejska Biblioteka Publiczna z dopiskiem „Konkurs Literacki”
Klub Literacki ZLP
ul. Wrocławska 11; 68-200 Żary,  68 / 374 37 36, w. 33,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 IV TERMINY
1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 20 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).
2. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 28 października 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach.
3. W razie niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminu oraz formuły wręczania nagród.
4. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

V. NAGRODY
1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.
2. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne (trzy w głównych kategoriach: 1000 zł, 300 zł i 200 zł) ;
Uwaga: Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
3. Przyznane zostaną także wyróżnienia w formie publikacji w wydawnictwie pokonkursowym, które laureaci otrzymają na finale konkursu.
4. Organizatorzy przewidują druk prac nagrodzonych i wyróżnionych w wydawnictwie bibliotecznym eMBePe Żary – zeszyt pokonkursowy; jak i publikację tych utworów w mediach tradycyjnych i online; bez oddzielnej zgody autorów i honorarium.
5. Odbiór nagród osobisty lub przez upoważnioną do tego osobę (upoważnienie pisemne).

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wyniki konkursu opublikujemy na www.mbp.zary.pl, oraz na Facebooku a laureatom prześlemy pocztą e-mailową, lub listownie.
2. Zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród wyślemy tą samą drogą; organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
3. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatorów.

*) wymogi edytorskie: format strony A4, zapis w MS Word Times New Roman – plik doc. lub docx.; pismo 12 pkt, interlinia 1,5;
(11.05.2022 r.)

Klauzula RODO: http://www.mbp.zary.pl/rodo.html