Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

REGULAMIN KONKURSU  „NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI”

 1. Organizatorami konkursu są Żarski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie wianka świętojańskiego.

UCZESTNICY KONKURSU, ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim, bez ograniczeń wiekowych.
 2. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wianka w dniu 19.06.2021 r. od godz. 18:30 do godz. 19:30 do parku przy Al. Jana Pawła II.
 4. Przedmiotem konkursu jest wianek, wykonany ze świeżego materiału, dobranego według tradycji Nocy Świętojańskiej: żywe kwiaty polne i ogrodowe, gałązki, liście, zioła, świece; dopuszczalne jest użycie styropianu.
 5. Wianki konkursowe mogą mieć maksymalnie 55 cm średnicy.
 6. Oceniana będzie uroda wianka oraz jego zdolność utrzymania się na wodzie .
 7. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wykonanymi indywidualnie (mogą być dziełem całej rodziny).
 8. Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko wykonawców.
 9. Przekazując pracę na konkurs, uczestnicy zgadzają się na ekspozycję pracy na tafli parkowego stawu oraz zaprezentowanie fotografii nagrodzonych wianków na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz w innych mediach.

OCENA I NAGRODY

Komisja konkursowa wyłoni twórców najlepszych prac, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– oryginalność pomysłu,
– nawiązanie do tradycji,
– dobór materiałów (użycie świeżych kwiatów i świec),
– staranność wykonania,
– zdolność utrzymywania się na wodzie (uczestnicy sami będą mogli puścić swój wianek na wodę).

Przewidziane są drobne upominki dla wyróżnionych uczestników konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz udzielenie zgody (Załącznik nr 1) na przetwarzanie danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żarach, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.
 2. Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym Regulaminie rozstrzyga organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o wyróżnionych w konkursie oraz wykorzystanie tych informacji na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook i w innych mediach.