Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu „Żarska pisanka z ratuszowej wieży”

 

 1. Burmistrz Miasta Żary oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach ogłaszają konkurs pod nazwą Żarska pisanka z ratuszowej wieży .
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z żarskich szkół podstawowych.
 3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielnie wykonać projekt pisanki wielkanocnej z motywami nawiązującymi do kolorytu lokalnego naszego miasta np. historii, zabytków, znaczących postaci lub warunków geograficzno- przyrodniczych. Prace konkursowe muszą być kolorowe (szkice bez określonej przez wykonawcę kolorystyki nie będą mogły brać udziału w konkursie) i  mieć format kartki A4. Może to być odręczny rysunek wykonany jedną z tradycyjnych form plastycznych lub dwuwymiarowa praca wykonana z wykorzystaniem programu komputerowego. Zwycięski projekt zostanie  przeniesiony na formę przestrzenną  i wykorzystany do stworzenia pisanki, która przyozdobi wieżę żarskiego Ratusza podczas Świąt Wielkanocnych.
 4. Celem konkursu jest umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu, popularyzowanie polskich tradycji świątecznych, a także uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak można połączyć tradycję z elementami lokalnymi naszego miasta. Jest to swoista zabawa sztuką, ale też możliwość nauczenia się innego patrzenia  na rzeczy oczywiste i znane, których przeznaczenie może się zmieniać w zależności  od potrzeb. Uczy to kreatywności i spostrzegawczości.
 5. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, sposób nawiązania do elementów naszej lokalnej tożsamości oraz możliwość przeniesienia projektu do postaci cyfrowej, a w konsekwencji wykonania z niego dużej formy przestrzennej.
 6. W konkursie wezmą udział tylko prace indywidualne. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jeden projekt pisanki..
 7. Prace należy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci MBP w Żarach, ul. Wrocławska 11 (parter) do 27 lutego 2021, dołączając starannie wypełnioną kartę zgłoszenia, zawierającą dokładne informacje o jego autorze oraz zgodę opiekuna wykonawcy  na przeniesienie praw autorskich do projektu  na organizatorów konkursu.
 8. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom planowane jest na dzień 26 marca 2021 r. podczas dorocznego Jarmarku Wielkanocnego. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną o dokładnym terminie poinformujemy w stosownym czasie dyrektorów szkół  lub opiekunów.
 9. Udział w konkursie będzie możliwy tylko pod warunkiem dostarczenia podpisanego przez opiekuna dziecka oświadczenia dotyczącego:

-  wyrażenia zgody na przeniesienie praw autorskich do projektu na organizatorów, co oznacza możliwość wykorzystania projektu do stworzenia modelu pisanki na wieżę ratuszową, zorganizowania wystawy pokonkursowej oraz do szeroko pojmowanej promocji zadania  na różnych polach i w różnych formach. 

-  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu przeprowadzenia konkursu oraz promocji działania.

Dokument można pobrać osobiście w Oddziale dla Dzieci MBP Żary ul. Wrocławska 11, lub zgłosić telefonicznie (68 374 37 36 wew.39) chęć udziału w konkursie i pracownicy wyślą je pod wskazany adres mailowy.

 


 

KONKURS ŻARSKA PISANKA Z RATUSZOWEJ WIEŻY – ROZSTRZYGNIĘTY

 

Na konkurs wpłynęły łącznie 134 prace plastyczne wykonane przez uczniów klas I-VIII. Ich autorami są dzieci i młodzież reprezentujący 7 żarskich szkół podstawowych. Komisja podjęła decyzję o przyznaniu nagrody głównej i wyróżnień. Jury przy ocenie prac wzięło pod uwagę ich oryginalność, pomysłowość i estetykę. Szczególną uwagę zwróciło jednak na możliwość przeniesienia projektu na formę przestrzenną i wykorzystanie go do stworzenia pisanki, która przyozdobi wieżę żarskiego Ratusza podczas Świąt Wielkanocnych.

Przy ocenie projektów nie brano pod uwagę kategorii wiekowych.

Komisja oceniająca prace konkursowe w składzie:

 

 1. Pan Olaf Napiórkowski- Zastępca Burmistrza Miasta Żary (przewodniczący komisji),
 2. Pani Olga Boryń – Sekretarz Gminy Żary o statusie miejskim (członek komisji),
 3. Pani Beata Kłębukowska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach (członek komisji),
 4. Pan Hubert Dubienko – Grafik (członek komisji),

wybrała – wyróżniła 20 prac. Wśród nich jest ta jedyna, której projekt został wykorzystany do stworzenia żarskiej pisanki. 25 marca 2021 r. uczestnicy konkursu dowiedzieli się, czyja pisanka przyozdobiła żarski Ratusz.

 

WYRÓŻNIENI

 1. Sara Bełz SP 1 kl. VII
 2. Mikołaj Biernacki SP 1 kl. VII
 3. Ewelina Hirsch SP 1 kl. VII
 4. Milena Kozińska SP 1 kl. VI
 5. Michał Kunc SP 1 kl. VII
 6. Jakub Kusy SP 1 kl. III
 7. Jakub Lenk SP 1 kl. VI
 8. Emilia Lipa SP 1 kl. VI
 9. Julia Raniś SP 1 kl. V
 10. Ryszard Sosnowski SP 1 kl. IV
 11. Patrycja Standowicz SP 1 kl. III
 12. Aleksandra Śniatecka SP 1 kl. IV
 13. Igor Talacha SP 1 kl. III
 14. Nadia Wawryk SP 1 kl. VI
 15. Daria Wojtiuk SP 1 kl. III
 16. Hanna Żyła SP 1 kl. VI
 17. Katarzyna Dębiec SSP kl. VI
 18. Zuzanna Hass SSP kl. VI
 19. Aleksandra Jastrowicz SSP kl. VI
 20. Jędrzej Kominek SSP kl. VI

 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział w nim, a wyróżnionym gratulujemy wygranej. Ze względu na sytuację epidemiczną nagrody będzie można odebrać w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach (budynek główny, ul. Wrocławska 11- parter) już w piątek 26 marca 2021 r. w godzinach otwarcia biblioteki (9:00 -16:00).

Serdecznie zapraszamy.     

 

Prace wyróżnione, od 25.03.2021 r. do 12.04.2021 r., można oglądać w Salonie Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury (ul. Rynek 17).

 

Obok plakatu informującego o konkursie prezentujemy trzy zdjęcia  dwudziestoma wyróżnionymi  pracami.